Een droom komt uit…

Onze ervaren vak­mensen hebben ruim­schoots ervar­ing met het plaat­sen van mod­erne en luxe bad­kamers. Wij kun­nen u begelei­den vanaf het ontwerp tot plaatsing.

Wij zor­gen voor een strakke plan­ning en uitvo­er­ing, de klant wordt volledig ont­zorgd. Tel daar­bij op, onze kwaliteit, ser­vice, ken­nis en je weet dat het goed komt met je badkamer.

Het geven van het gewen­ste advies vin­den wij belan­grijk zodat de klant zich bij ons op hun gemak voelt.

Maak een afspraak voor een bezoek aan onze show­room zodat we de ideeën in een 3D-​ontwerp kun­nen presenteren.

U kunt hier­voor het con­tact­for­mulier invullen en wij nemen dan con­tact met u op. Onze balie-​verkoop is nor­maal geopend.